Radiesteta Tadeusz Zbiegieni - poszukiwanie złóż złota...

Przy poszukiwaniu złóż złota, miedzi, manganu, ropy, węgla czy innych minerałów mogą być pomocne metody radiestezyjne i teleradiestezyjne ( na odległość ).

Ekspertyza (tele) radiestezyjna w zakresie lokalizacji złóż złota lub innych różnych minerałów obejmuje:

prace rozpoznawcze (poznanie wiedzy na temat występowania minerału na tym terenie, współpraca z geologami).
dobór odpowiedniej metodyki poszukiwań, czy to w terenie czy na planach,
lokalizacja miejsca występowania poszukiwanego złoża np. złota,
określenie jego parametrów techniczno- eksploatacyjnych (formy np. żyła, ilości , głębokości itp.),
graficzne i tekstowe opracowanie ekspertyzy.

W mojej ponad 35-letniej praktyce radiestezyjnej poszukiwałem różne złoża minerałów.

W latach 1986 — 87 przez kilka miesięcy przebywałem w Australii w rejonie Melbourne, gdzie na zlecenie prywatnych Inwestorów w terenie poszukiwałem złóż złota. Z jednej strony chodziło o potwierdzenie metodami radiestezyjnymi już wcześniej rozpoznanych miejsc występowania złóż złota i określeniu ich ilości. Z drugiej zaś strony miałem rozpoznać nowe miejsca występowania złóż złota w takiej ilości, żeby opłacało się tam ustawić maszyny do wydobycia i seperacji złota. Później po powrocie z Australii, takie poszukiwania złóż złota wykonywałem już metodą teleradiestezii na planach ( mapach ), które były mi przesyłane. Obecnie takie poszukiwania złóż różnych minerałów wykonuję metodą teleradiestezji na planach ( mapach ) danego terenu, czy to w Australii czy w innym rejonie świata. Lokalizuję min. złoża złota, manganu, miedzi itp. w jednym z Państw w Indochinach, czy złoża ropy w Sudanie.

W 2013 r. dla prywatnej kopalni w Polsce lokalizowałem złoża węgla, na ile te lokalizacje okażą się trafne czas pokaże.

Poniżej fragmenty korespondencji od moich Zleceniodawców:

„Dziękuję za przesłane informacje. Rozumiem, że są to wstępne wyniki badań, które wyglądają obiecująco.“

05-02-2011

„Tak, wskazał Pan prawidłowo rozpoznane wcześniej złoża aluwialne.“

26-04-2011

„Witam. Dziękuję za przesłaną ostatnią mapę z naniesionymi przebiegami żył w obszarze A. Wyniki są interesujące. W przypadku żyły nr II jej miejsce i przebieg zgadza się dokładnie z tym jak udało nam się namierzyć w terenie. Co do żył pozostałych to ich przebieg jest inny niż przypuszczamy, ale położenie jest dobre. Zdecydowanie należy teraz sprawdzić wszystko w terenie. Na pewno jesteśmy bardzo zainteresowani kontynuacją współpracy z Panem.“

26-06-2011

„Praktycznie idealnie zidentyfikował Pan przebieg żyły nr II !“

26-06-2011

„Wyniki Pańskiej pracy zostały skorelowane z analizą multispektralnych zdjęć satelitarnych i uzyskano zadziwiającą zbieżność wyników – nasi eksperci są pod dużym wrażeniem Pańskich umiejętności. Serdecznie gratuluje... W załączniku przesyłam krótką informację na temat korelacji Pańskich badań z analizą zdjęć satelitarnych. W jesieni wrócimy do pracy na tym terenie i mam nadzieję, że nie odmówi Pan dalszego udziału w naszych pracach...“

01-06-2012