Radiesteta Tadeusz Zbiegieni - oferta usług...
Ekspertyzy radiestezyjne w kraju i za granicą - również na odległość:

ocena zdrowotna działek, domów, mieszkań i biur (USA, Niemcy, Szwecja),
stosowanie skutecznych zabezpieczeń - gwarancja (Australia, Niemcy),
lokalizacja miejsc pod budowę studni kopanych i głębinowych,
lokalizacja „żył wodnych” pod kątem odwodnienia terenu czy budynku,
lokalizacja złóż złota, miedzi, manganu, ropy itp.(Australia, Laos, Sudan),
poszukiwanie zaginionych osób, zwierząt, przedmiotów czy skarbów
(Japonia, Grecja, USA, Kanada, Meksyk, Honduras, Arabia Saudyjska),
doradztwo życiowe i biznesowe - odpowiedzi na pytania (Japonia, USA),
kursy radiestezyjne (warsztaty) na miejscu, wyjazdowe oraz indywidualne.
prelekcje na temat radiestezji (Domy Kultury, Sanatoria, Kluby itp.)


W RAMACH RZEMIOSŁA "RADIESTEZJA" WYKONUJĘ EKSPERTYZY RADIESTEZYJNE W ZAKRESIE GEOTRONIKI ( POSZUKIWANIA W ZIEMI ) I OCHRONY ŚRODOWISKA:

studium rozpoznawcze przebiegu i zasobów wód podziemnych ze wskazaniem najkorzystniejszych punktów budowy ujęcia (studni) dla poboru podziemnej wody pitnej, przemysłowej itd. wraz z określeniem w przybliżeniu ich parametrów techniczno-eksploatacyjnych (głębokość, wydajność, jakość) na dużych terenach firm, przedsiębiorstw, zakładów pracy, wsi czy miast.
lokalizacja punktu budowy ujęcia (studni) dla poboru podziemnej wody pitnej lub przemysłowej, wraz z określeniem w przybliżeniu jego parametrów techniczno-eksploatacyjnych na mniejszych terenach, działkach - również w terenie górzystym.
studium rozpoznawcze przebiegu i zasobów wód podziemnych wraz z określeniem w przybliżeniu ich parametrów techniczno-eksploatacyjnych w celu odwodnienia terenu, hali, budynku, domu czy instalowania pomp cieplnych.
studium uwarunkowań geobiologicznych z wyznaczeniem stref szkodliwego dla zdrowia promieniowania geopatycznego (żył wodnych, anomalii geologicznych, siatki globalnej Hartmanna tzw. szwajcarskiej) na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową (osiedla, domy), biurową (biura firm, urzędy) czy użyteczności publicznej (żłobki, przedszkola, szkoły, przychodnie, szpitale itp.).
lokalizacja stref promieniowania geopatycznego oraz określenie uwarunkowań geobiologicznych na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową, biurową czy użyteczności publicznej,
lokalizacja stref promieniowania geopatycznego oraz określenie uwarunkowań geobiologicznych w mieszkaniach, domach, budynkach mieszkalnych, biurowych i inwentarskich, w sklepach w szklarniach, w halach fabrycznych czy w innych zakładach pracy.
stosowanie autorskich specjalistycznych, a zarazem skutecznych zabezpieczeń przed wpływem szkodliwego promieniowania geopatycznego (warunki gwarancyjne).

Pomagam oraz promuję metody radiestezyjne w INNYCH dziedzinach życia:

lokalizacja złóż złota, miedzi, manganu, ropy itp. czy obiektów archeologicznych,
lokalizacja przebiegu rur wodociągowych pod ziemią oraz powstałych w nich pęknięć powodujących wyciek wody,
lokalizacja przyłączy kanalizacyjnych, drenów itp
w biotronice ( zmiana polaryzacji, dobór preparatów itp.)
w poszukiwaniu zaginionych osób, zwierząt, przedmiotów czy skarbów,
doradztwo życiowe i biznesowe – odpowiedzi na pytania,

Moją działalność usługową charakteryzuje duże doświadczenie, efektywność i profesjonalizm.

Moimi klientami są głównie osoby fizyczne oraz firmy, przedsiębiorstwa, ośrodki wczasowe, gospodarstwa rolne, szkółki drzew ozdobnych, ogrodnictwa, instytucje państwowe czy nawet duże zakłady pracy - patrz referencje, kliknij...

NA TERENIE KRAJU I ZA GRANICĄ - RÓWNIEŻ NA ODLEGŁOŚĆ
Firma z ponad 55-letnią tradycją !