Radiesteta Tadeusz Zbiegieni - działka...

BADANIA RADIESTEZYJNE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA DZIAŁEK PRZEZNACZONYCH POD ZABUDOWĘ (OSIEDLA, DOMY, BIUROWCE, ITD.).

Espertyza radiestezyjno - geobiologiczna działki budowlanej polega na lokalizacji szkodliwego dla zdrowia ludzi, zwierząt i roślin promieniowania geopatycznego („żył” wodnych, anomalii geologicznych) i obejmuje:

prace rozpoznawcze (ocena rzeźby terenu działki, czy teren podmokły itp.),
zlokalizowanie stref o szkodliwym promieniowaniu geopatycznym,
ustalenie pochodzenia tego promieniowania (tzw. żyły wodne, zjawiska źródłowe, anomalia geologiczne, złoża kopalin),
pomiary natężenia promieniowania geopatycznego wg 10-cio stopniowej skali biotronicznej,
wyznaczenie stref o natężeniu promieniowania geopatycznego szkodliwym dla zdrowia,
wyznaczenie kategorii przydatności terenu ze względu na uwarunkowania geobiologiczne,
zlokalizowanie przebiegu pasm siatki globalnej Hartmanna, tzw. siatki szwajcarskiej,
wyznaczenie najkorzystniejszego miejsca pod zabudowę mieszkaniową, biurową itp.,
graficzne i tekstowe opracowanie ekspertyzy,
zalecenia dotyczące zastosowania ekranu radiestezyjnego (neutralizatora),

oraz na określeniu uwarunkowań geobiologicznych takich jak:

wpływ materiałów budowlanych, oddziaływanie ścian i kształtu budynku,
promieniowanie kształtu, umeblowanie i położenie łóżek, jonizacja,
oddziaływanie barw - chromoterapia,
wpływ roślin - fitotronika, oddziaływanie pól elektrormagnetycznych,
ogólnych zasad FENG - SHUI itp.,

i na zaleceniach dotyczących niwelacji tych zagrożeń.

Można zlecić wykonanie ekspertyzy teleradiestezyjnej ( na odległość ) na podstawie planu działki przesłanego przez klienta.

Moimi klientami są głównie osoby fizyczne oraz firmy, architekci, instytucje państwowe, przedsiębiorstwa czy nawet duże zakłady pracy - patrz referencje, kliknij...