Radiesteta Tadeusz Zbiegieni - odwodnienie domu, terenu...

ROZPOZNANIE PRZEBIEGU I ZASOBÓW WÓD PODZIEMNYCH W CELU ODWODNIENIA DOMU, BUDYNKU CZY TERENU.

Ekspertyza radiestezyjna w zakresie rozpoznania przebiegu i zasobów wód podziemnych w celu odwodnienia domu, budynku czy terenu obejmuje:

prace rozpoznawcze (ocena rzeźby terenu, obserwacja roślinności, wywiad w okolicy),
rozpoznanie warunków geologicznych i hydrogeologicznych (w oparciu o własne doświadczenie, wcześniej wykonane odwierty, współpraca z geologami i hydrogeologami oraz z firmami wiertniczymi),
lokalizację pasów przepływu wód podziemnych (dynamicznych), warstw wodonośnych zbiorników wodnych,
określenie ich parametrów techniczno-eksploatacyjnych (głębokość - do lustra i do spągu warstwy., wydajność, jakość, przebieg i kierunek spływu),
graficzne i tekstowe opracowanie ekspertyzy,
zalecenia dotyczące metody odwodnienia (drenaż opaskowy, studnia odwadniająca) oraz polecenie wiarygodnej firmy jako wykonawcy.

Na podstawie tak wykonanej ekspertyzy radiestezyjnej można dużo łatwiej wybrać odpowiednią metodę na odwodnienie domu, budynku czy terenu.

Moimi klientami są głównie osoby fizyczne, właściciele domów, firmy, instytucje państwowe, przedsiębiorstwa oraz geolodzy i hydrogeolodzy.

REFERENCJE — STUDIUM ROZPOZNAWCZE PRZEBIEGU I ZASOBÓW WÓD PODZIEMNYCH W CELU ODWODNIENIA BUDYNKU CZY TERENU

Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Sosnowiec - 1985
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Katowice - 2000
"Blecharski" Orzech - 2001
Kuria Prowincjalna Franciszkanów Katowice-Panewniki - 1999 - REFERENCJE
Przedsiębiorstwo MORION (geologia, hydrogeologia, geotechnika) Gierałtowice dla:
a. Osiedle przy ul. Małe Zagórze Sosnowiec - 1996
b. Szpital Dziecięcy Dąbrowa Górnicza - 1997
c. Zakłady Mechaniczne BUMAR-ŁABĘDY Gliwice - 2001
d. SANT-GLOBAIN GLASS POLSKA Dąbrowa Górnicza - 2004 - REFERENCJE
e. Hala Widowiskowo-Sportowa w Dąbrowie Górniczej - 2006
f. SANT-GLOBAIN GLASS POLSKA Dąbrowa Górnicza - 2007
g. Zasadnicza Szkołą Zawodowa nr 3 w Katowicach - 2007
h. Centrum logistyczne Chorzów Batory - 2009
Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sosnowiec - 2007
BUDOSTAL-2 S.A. Kraków
dla a. budynków Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie - 2008
Hospicjum CORDIS Katowice - 2011
Górnośląski Zakład Obsługi Gazownictwa Zabrze - 2013
Hala Sportowa Orzech - 2013
oraz domy mieszkalne.

REFERENCJE — LOKALIZACJA PRZECIEKÓW W SIECI WODOCIĄGOWEJ, PRZYŁĄCZY, DRENÓW ITP.

"Montana" Katowice - 1985
"Haldex" Katowice - 1987
Inwestor prywatny - 1995 (dwukrotna lokalizacja drenu) - PATRZ ZDJĘCIE
"Budmark" Katowice ( dla Teatru im. Wyspiańskiego) - 1999
ŚLTZN Katowice - 1999
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów Opole - 2008
Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej Sandomierz dla Ośrodka Konferencyjno-Szkoleniowego w Sandomierzu (ekspertyza teleradiestezyjna) - 2010
oraz domy mieszkalne.