Radiesteta Tadeusz Zbiegieni - o sobie...

Tadeusz Zbiegieni - dyplomowany mistrz radiestezji, geobiolog, ponad 35 lat praktyki, właściciel ” Centrum Radiestezji i Psychotroniki „Wahadło” Tadeusz Zbiegieni” w Katowicach.

Teorię i wiedzę praktyczną nabywałem od ojca Zbigniewa Zbiegieni (1923-1983), który był Vice-Prezesem Wielkopolskiego Stowarzyszenia Różdżkarzy w Poznaniu oraz Przewodniczącym Komisji Weryfikacyjnej . Jako pierwszy w Polsce przeprowadził kilkanaście kursów radiestezyjnych w różnych rejonach Polski). Był jednym z nestorów polskiej radiestezji.

Byłem członkiem powstałego w 1973 r. Wielkopolskiego Stowarzyszenia Różdżkarzy w Poznaniu. W 1981 r. zostałem zatrudniony w Centrali Usługowo - Wytwórczej "Różdżkarz" w Poznaniu na stanowisku asystenta, a następnie w latach 1984 - 1994 na stanowisku eksperta radiestezji. W 1983 r. zostałem członkiem Zarządu Centrali U-W "Różdżkarz" w Poznaniu oraz Kierownikiem jej Przedstawicielstwa w Katowicach. W 1986 r. zostałem członkiem The British Society of Dowsers ( Brytyjskie Stowarzyszenie Różdżkarzy) w Wielkiej Brytanii.

W 1987 r. zostałem oddelegowany na kilka tygodni do Niemiec w celu promowania i wykonania usług radiestezyjnych. Następnie w 1988 r. zostałem oddelegowany na kilka miesięcy do Australii w celu poszukiwań złóż złota dla celów przemysłowych.

Od 1994 r. jestem właścicielem i prowadzę firmę „ Centrum Radiestezji i Psychotroniki "Wahadło" Tadeusz Zbiegieni” z siedzibą w Katowicach.

Jestem dyplomowanym mistrzem w rzemiośle „radiestezja” oraz należę do Krajowego Cechu Radiestetów i Bioenergoterapeutów z siedzibą w Katowicach.

Począwszy od lat 70-tych brałem udział w ogólnopolskich Sympozjach i Konferencjach poświęconych radiestezji. W 1995 r. na Sympozjum w Bydgoszczy z okazji Jubileuszu 15-lecia Bydgoskiego Stowarzyszenia Radiestezyjnego jako prelegent przypomniałem działalność jednego z nestorów polskiej radiestezji, ojca Zbigniewa Zbiegieni.

W 2002 r. zostałem członkiem Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej "Człowiek -Natura-Zdrowie", deklarując jako członek rzetelność w działaniu i wysoką jakość oferowanych usług.

Od kilkunastu lat jestem Wystawcą na największych targach medycyny naturalnej w Polsce "Bliżej zdrowia, bliżej natury" organizowanych w Katowicach, oraz jestem laureatem nagrody targowej - statuetki "Drzewko życia" za osiągnięcia w dziedzinie radiestezji.

Dzieliłem się swoją wiedzą i doświadczeniem na temat radiestezji organizując wspólnie z redakcją miesięcznika "Szaman" kursy radiestezyjne.

Propaguję wiedzę radiestezyjną wygłaszając prelekcje i pisząc artykuły min. do miesięcznika "Szaman", "Dziennika Zachodniego", "Gazety Poznańskiej" " Muratora" czy będąc " bohaterem" w kilkudziesięciu artykułach na łamach różnych pism min. "Dziennik Zachodni", "Gazeta Wyborcza "Przegląd Katowicki", "Wróżka", "Czwarty Wymiar", „Nowy Dziennik” (w USA) „Nieznany Świat” oraz biorąc udział w programach telewizyjnych (TVP3 i TVN "Nie do wiary").

Jako konsultant zleciłem red. Ewie Dereń napisanie książki o ojcu (Radiestezja w praktyce Zbigniewa Zbiegieni - Człowiek który wiedział więcej) w oparciu o zachowane archiwum. Miał on na celu pokazanie możliwości i zastosowanie radiestezji w różnych dziedzinach życia w oparciu o konkretną praktykę radiestezyjną oraz chciałem zostawić pamiątkę po ojcu.

W 1998 r. zostałem wytypowany przez redakcję "Dziennika Zachodniego" i "Gazety Poznańskiej" do opracowania map radiestezyjnych ówczesnych województw katowickiego, opolskiego, bielskiego, częstochowskiego, poznańskiego, konińskiego, kaliskiego, pilskiego i leszczyńskiego oraz 30 śląskich miast. Ekspertyza teleradiestezyjna mimo wykonania (ze względu na dużą skalę) w dużym uproszczeniu, stała się przedsięwzięciem unikalnym na skalę światową, a miała na celu zwrócenie uwagi na środowisko, które nie zawsze jest przyjazne dla człowieka.

W 2003 r. zostałem zaproszony do udziału w programie badawczym przez ekipę japońskich filmowców wpółpracujących z japońskimi naukowcami z różnych dziedzin. Chodziło najpierw o poszukiwania metodami teleradiestezyjnymi zaginionych osób oraz skarbów na terenie Japonii. Później jako jedyny z Polski zostałem wytypowany do przewidywania trzęsień ziemi w Japonii - dla miasta Tokio i wystąpiłem w programie popularnonaukowym o trzęsieniach ziemi w telewizji japońskiej.

W 2006 r. zostałem Uchwałą Zarządu Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach wyróżniony HONOROWĄ ODZNAKĄ RZEMIOSŁA ŚLASKIEGO - " Za Zasługi dla Rzemiosła Śląskiego", którą wręczył mi na Zjeździe Cechu Prezes Izby prof. dr hab. n. ekon. Jan Klimek.

Ukazał się też w tym roku artykuł na temat mojej działalności w prestiżowym piśmie ORDINARY PEOPLE MAGAZINE w USA. Nawiązał również ze mną współpracę największy w USA PROFESJONALNY SERWIS RÓŻDŻKARSKI (PROFESSIONAL DOWSING SERVICES), dla którego wykonuję ekspertyzy teleradiestezyjne na planach i mapach satelitarnych w różnych rejonach świata.

W 2007 r. zostałem Uchwałą Prezydium Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego wyróżniony Honorową Odznaką Rzemiosła. Zarząd Krajowego Cechu Radiestetów i Bioenergoterapeutów w Katowicach powołał mnie do pełnienia zaszczytnej honorowej funkcji CHORĄŻEGO CECHU w Zespole Pocztu Sztandarowego. W 2008 r. uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Cechu zostałem wybrany członkiem Sądu Cechowego i Komisji Egzaminacyjnej w branży: Radiestezja - Krajowego Cechu Radiestetów i Bioenergoterapeutów przy Izbie Rzemieślniczej w Katowicach.

W 2009 r. Ogólnopolska Komisja Bioenergoterapeutów i Radiestetów Związku Rzemiosła Polskiego oraz Federacja Stowarzyszeń Radiestezyjnych przyznała mojej firmie „Centrum Radiestezji i Psychotroniki „Wahadło” Tadeusz Zbiegieni” tytuł „Wzorowa Firma 2009 roku”.

Zarząd Stowarzyszenia Radiestetów im. Czesława Spychalskiego z okazji XXX-lecia swojego istnienia w uznaniu licznych zasług krzewienia wiedzy radiestezyjnej i nauk pokrewnych przyznała mi JUBILEUSZOWY DYPLOM wiedzy radiestezyjnej i bioterapeutycznej.

Zostałem odznaczony „Srebrnym medalem im. Jana Kilińskiego - Za zasługi dla Rzemiosła Polskiego” nadanym przez Prezydium Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego, na wniosek Zarządu Krajowego Cechu Radiestetów i Bioterapeutów poparty Uchwałą Zarządu Izby Rzemieślniczej MSP w Katowicach. W 2010 r. uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Cechu zostałem wybrany Przewodniczącym Sądu Cechowego.

W 2011 r. byłem jednym z bohaterów odcinka Global Vision przygotowanego przez japońską TV12 ukazującego barwne i ciekawe osoby z Polski, za co otrzymałem szczególne podziękowanie.

W tym roku rozpocząłem stałą współpracę z firmą geologiczną z Polski przy poszukiwaniu złóż złota, miedzi i manganu w Laosie. Zlokalizowałem metodami teleradiestezyjnymi (na planie) miejsca pod kopalnie złota (potwierdzone badaniami naukowymi).

W 2012 r. zostałem zaproszony na promocję książki „Alfabet Bytomski” Marcina Hałasia, wydanej przez Muzeum Górnośląskie w Bytomiu. Książka ta prezentuje postacie prawie stu współcześnie żyjących bytomian i ludzi związanych z Bytomiem. W książce tej jest rozdział poświęcony mojej osobie- „Tadeusz Zbiegieni- radiesteta widzi złoto”.

Zostałem członkiem nowopowstałej Ogólnopolskiej Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości Bioenergoterapeutów i Radiestetów z siedzibą w Bydgoszczy.

W 2013 r Ogólnopolska Izba Rzemieślnicza Bioenergoterapeutów i Radiestetów oraz Ogólnopolska Komisja Bioenergoterapeutów i Radiestetów Związku Rzemiosła Polskiego przyznała mojej firmie Centrum Radiestezji i Psychotroniki "Wahadło" Tadeusz Zbiegieni tytuł - "Wzorowa Firma 2013 roku". Uchwałą Prezydium Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego zostałem wyróżniony ZŁOTYM MEDALEM im. Jana Kilińskiego wraz z odznaką - za zasługi dla Rzemiosła Polskiego.

Po 16 latach od ostatnich publikacji map radiestezyjnych, w 2013 roku Redakcja "Dziennika Zachodniego" ponownie zleciła mi opracowanie map radiestezyjnych wg nowego podziału administracyjnego województwa śląskiego, regionów: Śląska, Jury, Zagłębia, Podbeskidzia oraz miast: Katowice, Częstochowa, Sosnowiec i Bielsko-Biała, które zostały opublikowane na łamach gazety.Lokalizowałem dla jednej z prywatnych kopalń w Polsce złoża węgla.