Radiesteta Tadeusz Zbiegieni - więcej...

Moja działalność radiestezyjna opiera się na 55-letniej tradycji, którą zapoczątkował mój ojciec Zbigniew Zbiegieni, który był jednym z nestorów polskiej radiestezji oraz na własnym ponad już 35-letnim doświadczeniu.

Wykonałem już około 8 000 ekspertyz (udokumentowanych) na terenie całego kraju oraz za granicą min. w Niemczech, w Australii czy w Szwecji. W ramach rzemiosła „radiestezja” wykonuję ekspertyzy radiestezyjne w zakresie geotroniki (poszukiwania w ziemi) i ochrony środowiska. Wyznaczam miejsca pod budowę studni (kopanych, wierconych) oraz określam ich parametry (głębokość, wydajność i jakość). Lokalizuje warstwy wodonośne ich przebieg oraz określam ich wydajność w celu odwodnienia budynku czy terenu. Poszukuję metodami (tele) radiestezyjnymi złóż złota, miedzi, manganu, ropy itp. dla firm geologicznych min. w Australii, w Laosie a ostatnio w Sudanie (również na odległość).

W ramach ekspertyzy radiestezyjno-geobiologicznej (ocena zdrowotna) lokalizuję szkodliwe dla zdrowia ludzi i zwierząt promieniowanie geopatyczne (żył wodnych, anomalii geologicznych, rud kopalin, siatki globalnej Hartmanna tzw. siatki szwajcarskiej) na terenie działek, w mieszkaniach, w domach, w budynkach inwentarskich czy w biurach.

Zakładam (30 lat) autorskie specjalistyczne zabezpieczenia, które skutecznie to szkodliwe promieniowanie neutralizują - gwarancja (Australia, Niemcy).

W zakresie geobiologii (dziedzina badań zajmująca się wpływem środowiska na nasze zdrowie fizyczne i psychiczne) sprawdzam wpływ miejsca zamieszkania czy pracy na zdrowie ludzi, zwierząt i roślin pod kątem oddziaływania: ścian i kształtu budynku, materiałów budowlanych, umeblowania i położenia łóżek, promieniowania kształtu, jonizacji, barw - chromoterapii, wpływu roślin - fitotroniki, pól elektromagnetycznych, ogólnych zasad Feng Shui itp. (USA, Niemcy, Szwecja). Po usunięciu zagrożeń w mieszkaniu (domu) odczuwa się poprawę, lepszy sen, lepsze samopoczucie i następuje efekt terapeutyczny. Wtedy każde leczenie – czy to konwencjonalne, czy niekonwencjonalne będzie skuteczniejsze. Organizm człowieka nie musi się już bowiem bronić przed szkodliwym oddziaływaniem środowiska, tylko może skupić się na regeneracji i leczeniu.

Oprócz wykonywania tradycyjnych usług radiestezyjnych w ramach rzemiosła, staram się pomagać i promować metody radiestezyjne w wielu innych dziedzinach życia np. w poszukiwaniu zaginionych osób (kilkadziesiąt potwierdzonych przypadków), zwierząt, przedmiotów, skarbów (Japonia, Grecja USA, Kanada Meksyk, Honduras, Arabia Saudyjska), w biotronice ( zmiana polaryzacji), czy przy rozwiązywaniu różnych problemów życiowych, biznesowych (USA, Japonia), min. w takiej pionierskiej dziedzinie jak przewidywanie trzęsień ziemi w Japonii - dla miasta Tokio (odpowiedzi na pytania).

Prowadzę kursy radiestezyjne (warsztaty) na miejscu, wyjazdowe i indywidualne oraz prelekcje na temat radiestezji (Domy Kultury, Sanatoria, Kluby itp.)